torsdag 27. juni 2013

Om vegger kunne snakke (NO / EN) If walls could talk...

Blokken jeg bor i er en gammel bygning på Strømsø i Drammen som stammer fra før krigen dager, den ble bygget i 1861.
Det ble i mange år brukt som skole og det merker man i gangene og trappene.
Som styreleder sa (omtrentlig) "man kan renovere men man får ikke fjernet sjelen i bygget"
Jeg lurer på hva som har skjedd her opp gjennom årene, om vegger kunne snakke.

The apartment building I live in is pre. war times, it is built in 1861.
For many years it was used as a School, and you can feel it in the stairways and halls.
Like the chairman said (approximately): "You can renovate, but you can't remove the soul of a building"
I wonder what has happened here during these years, if walls could talk.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar